POLS503 Семинар: Политическите системи на Великобритания и САЩ

Анотация:

Политиката и обществото (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Румен Генов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: