ARAB516 Ориентът и Западна Европа- парадоксите на пресичащите се култури

Анотация:

Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

 Емил Мирчев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите: