BULB592 Антична литература

Анотация:

Курсът запознава студентите с историята на античната литература. Тя е представена в рамките на 15 лекции чрез разглеждане на най-важните произведения от старогръцките и римски автори.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Георги Гочев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите познават:

1. Историята на старогръцката и римска литература;

2. Съдържанието на най-важните произведения в античната литература;

3. Основни сведения и реалии от гръко-римската култура.
Предварителни изисквания:
Няма. Предимство е доброто познаване на западен език или някой от класическите езици.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Преводите на съответните произведения на български, както и техните двуезични издания в колекциите Loeb и Les belles lettres, достъпни в библиотеката на НБУ.

Средства за оценяване:

1. Тест

2. Есе