SODB535 Практика: Социална работа в институциите

Анотация:

Социална работа

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р
доц. Златка Михова  д-р
ас. Антоанета Матеева  
гл. ас. Светлозар Василев  д-р
ас. Майя Младенова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: