SODB504 Координиране (водене) на случая: принципи

Анотация:

Курсът запознава студентите с основната психично здравна технология използвана от психиатрията в общността при лечението на тежките психични разстройства. Въвеждат се разликите между медицинския (диспансерен) модел и модерните методи за оценка на потребности и риск.

Студентите придобиват практически умения за работа в общността с пациенти с тежка психична болест като ангажиране и създаване на терапевтична връзка, въвличане на семейството и работа в екип с други специалисти.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

гл. ас. Светлозар Василев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) Познания:

• целите и основните процедури на координиране на случай при пациенти с тежка психична болест;

• основни концепции приложими при обслужването на пациенти с тежка психична болест;

• кои са най-честите проблеми изискващи водене на случай и какви практики съществуват в България.

2) Умения:

• да разграничават случаите изискващи технологията на водене на случай от тези, при които тя не е необходима;

• да извършват оценка на потребности, психопатология, личност и рискове и да се договарят за целите и формата на бъдещата работа;

• да ползват екип от специалисти за целите на работата по случая.


Предварителни изисквания:
не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Burns, T.; Firn, M. (2002) – “Assertive outreach in mental health”, Oxford University press 2002.

Kanter, Joel (1996) – “Case management with long-term patients”, in “Handbook for the Treatment of the Seriously Mentally Ill”, S. Soreff (ed.), Hogrefe & Huber Publishers 1996.

Kroon, J.D.& Weeghel, J. van (1996) – “Case management, quo vadis?”, in “Community care and psychiatric rehabilitation”, Japp van Weeghel (ed.), Sphere 2002;

Onyett, S. (1998) – Case management in Mental Health, Stanley Thornes Ltd., UK 1988;

Perris, C. (1998) - "Defining the concept of individual vulnerability as a base for psychotherepeutic interventions", in "Cognitive psychotherapy of psychotic and personality disorders", Perris & McGorry, P. (eds.), John Wiley & Sons 1998;

Rapp, Ch. (1998) - "The Active Ingredients of Effective Case Management: A Research Synthesis", in Community Mental Health Journal, vol. 34, No. 4, August 1998;

Sheperd, G. (1998) – “Models of Community care”, in “Community care and psychiatric rehabilitation”, Japp van Weeghel (ed.), Sphere 2002.

Test, M. et al. (1997) - "Comprehensive community care of persons with schizophrenia through the PACT", in Community Care and Psychosocial Rehabilitation, Shere 2002.

Thornicroft, G., Tansella, M., (1999), Translating ethical principles into outcome measures for mental health service research. Psychological Medicine, 29, 761-767. Cambridge University Press, 1999.

Средства за оценяване:

тест

участие

работа по казуси