CELB515 Практика по микробиология, биохимия и репродуктивна биология и ембриология

Анотация:

Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Галина Сачанска  д-р
гл. ас. Пламен Георгиев  д-р
проф. Даниела Пиларска  д-р
доц. Николай Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: