CELB016 Оксидативен стрес

Анотация:

Свободните радикали са част от процесите в организма. Те участват в естествените процеси на организма, като храносмилането и в поддържането на имунната система. При определени условия обаче, когато количеството на свободните радикали нарасне много, се наблюдават нива на оксидативен стрес и може да се стигне до клетъчно увреждане. Тогава на помощ идват антиоксидантите - различни вещества, най-вече витамини и олигоелементи, които се свързват със свободните радикали и спират вредното им влияние върху организма. По принцип в организма има баланс на свободните радикали и антиоксидантите. Проблемите настъпват, когато равновесието се наруши. Това най-често се случва, когато в храната липсват достатъчно антиоксиданти. Има и външни фактори, които допълнително намаляват антиоксидантите в организма, алкохолът, замърсяването, излагането на слънце, тежката физическа работа, както и някои лекарства. За да се намалят нивата на оксидативен стрес е важно да се приемат достатъчно количество антиоксиданти под формата на добавки или с храната.

Целите на курса са:

" въведение в устрийството и функциите на клетъчната мембрана, механизмите за междуклетъчна сигнализация и мембранен транспорт;

" какво представляват свободните радикали и каква е ролята на кислорода за живите организми;

" фактори, водещи до генериране на свободни радикали;

" увреждания и болестни състояния, причинени от свободните радикали;

" антиоксиданти и тяхното приложение

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

 проф. Мария Ангелова, д.н.  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: ползата и вредата на свободните радикали върху човешкия организъм, прилагането на антиоксидантите в помощ на организма.

2) могат: да представят научен текст относно тематиката на курса в писмен или устен вид


Предварителни изисквания:
Основни познания по биология и химия. Ползване на английски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Илюстрована биохимия. Питър Н. Камбъл, Антъни Д. Смит; Прев. от англ. език Тодор Николов, София: Сиела, 2004

2. Biochemistry. Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer, New York: W. H. Freeman, 2007

Средства за оценяване:

Тест 50%

Курсов проект 50%