CINB704 Режисьорска интерпретация на драматургичен материал с актьори I част

Анотация:

Избор на актьори и работа по зададен драматургичен текст пред камера.

Режисьорски похвати при изграждане на мизансцена и воденето на актьорите.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

 Антония Милчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще се научат да правят правилен кастинг при избора на героите за своите филми.
Предварителни изисквания:
Да познават актьорите от българските драматични театри и студентите от съответните актьорски вузове.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

режисьорска разработка с диалог - 50%

есе - оценка за актьорска интерпретация от известен филм - 20%

монтаж на заснетия материал - 30%