CINB503 Филмово и телевизионно операторство

Анотация:

Курсът ще запознае студентите основните похвати на операторската работа

Различни начини за построяване на осветителни схеми.

Съобразяване на светлинни решения спрямо драматургичния материал

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

гл. ас. Николай Милев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Как да съчетават практическите умения за боравене с операторска техника с конкретните условия при работа на терен

2) могат:

Да овладеят основните похвати за изграждане на осветление

Да създадат визия на произведението на високо техническо и творческо ниво


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Предснимачен процес и снимачен процес в операторската група. Планиране на техниката, създаване на организация на снимачния терен. Задължения на екипа след приключване на снимките. Грижи за техниката, за незаснетия и заснетия материал. Определяне на правата и задълженията на асистентите на оператора.
 2. Изграждане на светлинно и цветово решения. Видове осветление - ключово, рисуващо, запълващо, контрово. Баланс между тях - значение и съотношения.
 3. Смесено осветление. Употреба на халогенно, метал-халогенно, луминесцентно и ЛЕД осветление. Проблеми. Корекции с филтри.
 4. Проблеми на осветлението при движение на камерата и кинетиката на кадъра. Решения, и проблеми при сложен мизансцен.
 5. Възможност за логично и “нелогично” художествено осветление.
 6. Особености на режимни снимки. Приложение и допълнително осветление
 7. Разлики при работа с художествено осветление с различни типове камери и при различни видео стандарти и формати.
 8. Художественото осветление и изображение при работа в телевизията, начини и средства за неговото изграждане. Многокамерен метод за снимане, постановъчни и технически проблеми - начини за преодоляването им.
 9. Създаване на подходяща осветителна стилистика. Работа на оператора върху актьорския образ и портретна характеристика
 10. Стил на оператора спрямо конкретната драматургия. Работа с режисьора върху изобразителната част на филма.
 11. Изграждане на единна изобразителната концепция и пластика на кадъра,епизода,цялостния филм.

Литература по темите:

Ян Шмок Изкуствено осветление във фотографията 1979

Г. Карайорданов Кино и телевизионно операторско майсторство 1999

А Головня Майсторството на кинооператора 1971

А.Тасев, Л.Халачев Киносъоръжения и техника на киноснимки 1980

П.Бърнев Портретна фотография 1982

Б.Манов Теория на киноизображението 1996

В.Димитров Проблеми на операторското творчество 1997

Н.Лазаров Изкуство и техника на визуалните ефекти 2000

Л.Халачев Направи си сам…обществена телевизия 2000

С.Шишманова Цифрови камери 2002

С.Шишманова ТВ техника и технологии 1992

С.Кръстев Цветология,информация и реклама 1974

В.Кацев Композиция на кинокадъра 1981

С.Стефанов Светлочувствителни материали и светлофилтри 1980

Л.Халачев Драматургия на цвета в киното 1987

Е.Рашев Светлината в практиката на филмовия и ТВ оператор 2002

THE STUDENT FILMMAKER'S HANDBOOK ©Eastman Kodak

Средства за оценяване: