CINB501 Документално и научнопопулярно кино І част

Анотация:

Курс, запознаващ студентите с историята, най-ярките представители и школи в тази специфична област на киното, както и имащ за цел те да усвояват и прилагат различни художествено - изразни средства в документалното и НП кино.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

гл. ас. Богомил Калинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1.Знаят: Развитието на документалните и НП форми в исторически и теоретичен аспект;универсални прийоми и изразни средства за реализацията им

2.Могат:Да подготвят цялостен проект за документален или НП филм, както и да го реализират


Предварителни изисквания:
1. Базисна кинокултура

2. Владеенето на английски език е желателно

3. Компютърна грамотностФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

“Българско документално кино - етап на зрели търсения” - М. Саръиванова

“Съвременно българско документално кино” – Л. Черноколева

“Изображението в документалния филм” – доц. Ем. Стоева

“Антология на филмовата мисъл - ІІ част” – Ив. Знеполски

“Монтаж” – три части – Карл Рейсц

“Making Documentary Films and Reality Videos” – Barry Hampe

“Introduction to Documentary” – Bill Nichols

“Representing Reality” – Bill Nichols

“Blurred Boundaries” – Bill Nichols

“Documentary – A History of the Non- Fiction Film” – Erik Barnouw

“Theorizing Documentary” – edited by Michael Renov

“Claiming the Real” – Brian Winston

“Collecting Visible Evidence” – Jane M. Gaines and Michael Renov

“Independent Filmmaking” – Lenny Lipton

списания: “Кино”, “Български Екран”, “Documentary”

Средства за оценяване:

Разработка на сценарий: 15%

Разработка на проект: 20%

Курсова работа: 30%

Участие и активност на студента по време на занятия: 20%

Участие в семинари(тематични дискусии): 15%

На края на семестъра те ще трябва да се подготвят за заключителен семинар по разгледаните теми в курса. Като курсова работа студентите трябва да представят краткометражен документален или НП филм.