CINB503 Филмово и телевизионно операторство

Анотация:

Курсът ще запознае студентите основните похвати на операторската работа

Различни начини за построяване на осветителни схеми.

Съобразяване на светлинни решения спрямо драматургичния материал

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

гл. ас. Николай Милев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Как да съчетават практическите умения за боравене с операторска техника с конкретните условия при работа на терен

2) могат:

Да овладеят основните похвати за изграждане на осветление

Да създадат визия на произведението на високо техническо и творческо ниво


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Ян Шмок Изкуствено осветление във фотографията 1979

Г. Карайорданов Кино и телевизионно операторско майсторство 1999

А Головня Майсторството на кинооператора 1971

А.Тасев, Л.Халачев Киносъоръжения и техника на киноснимки 1980

П.Бърнев Портретна фотография 1982

Б.Манов Теория на киноизображението 1996

В.Димитров Проблеми на операторското творчество 1997

Н.Лазаров Изкуство и техника на визуалните ефекти 2000

Л.Халачев Направи си сам…обществена телевизия 2000

С.Шишманова Цифрови камери 2002

С.Шишманова ТВ техника и технологии 1992

С.Кръстев Цветология,информация и реклама 1974

В.Кацев Композиция на кинокадъра 1981

С.Стефанов Светлочувствителни материали и светлофилтри 1980

Л.Халачев Драматургия на цвета в киното 1987

Е.Рашев Светлината в практиката на филмовия и ТВ оператор 2002

THE STUDENT FILMMAKER'S HANDBOOK ©Eastman Kodak

Средства за оценяване:

етюд по осветление до 5 минути в който трябва да се покажат разнообразни осветителни схеми и смесване на осветление с различна цветна температура

етюд до 5 минути с дълбочинни композиции сложен мизансцен и движения на камерата от ръка