BAMB524 Практика

Анотация:

Целта на практиката е студентите да приложат научените знания и умения при решаването на казуси.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р
доц. Надежда Димова  д-р
гл. ас. Стефания Темелкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще знаят основните неща за маркетинга и маркетинговите стратегии и ще могат да използват тези знания за решаване на практически казуси.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: