BAMB020 Зелени бизнес модели в маркетинга

Анотация:

Маркетинг

Преподавател(и):

проф. Иван Боевски  д-р
 Мина Карпузова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: