BAMB525 Проект: Маркетинг микс

Анотация:

Целта на проекта “Маркетинг микс” е студентите да получат необходимите знания за същността на класическият и модерен маркетинг микс.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р
гл. ас. Димитър Трендафилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

* същността на класическият маркетинг микс;

*същността на модерният маркетинг микс;

*ролята на двата вида микс с изготвянето и реализирането на маркетинговата стратегия.

2) могат:

*да организират основните процеси от гледна точка на цялостната маркетингова стратегия на компанията;

*да различават основните видове маркетинг микс;

*да разграничават спецификата на съвременните предизвикателства на маркетинг микса в компанията.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Разраотване на казус във връзка с маркетинг микса на компания

Литература по темите:

няма