BAMB542 Дигитален маркетинг

Анотация:

Дигитален маркетинг - микс от канали, идентифициране на публики, възможности за работа, лидери на мнение, маркетинг на съдържанието, търсещи машини, сайтът като основа на нашите комуникации.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Венцислав Джамбазов  д-р
ас. Жюстин Джадала Мария  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Онлайн медии и пространство.
Предварителни изисквания:
Добра дигитална култура.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Лендскейп - въведение.
 2. Web 2.0 - характеристики
 3. Социални мрежи
 4. Twitter и възможности
 5. Wikipedia и възможности
 6. Видео онлайн
 7. Профил на аудиторията и медиа планиране на digital
 8. Микс и добри практики
 9. Блогове и блогъри
 10. Корпоративния сайт
 11. Корпоративния блог
 12. Дигитален микс и маркетинг на съдържанието
 13. Креативни тактики и подходи
 14. Презентиране на студентите
 15. Презентиране на студентите

Литература по темите:

Инструменти за социални мрежи

http://ciela.bg/books/book/instrumenti-za-sotsialni-mrezhi/953