BAMB507 Информационни системи в маркетинга

Анотация:

Усвояване на знания и умения по общоприети международни стандарти за информационни системи в маркетинга.

Това включва: поддържане на бази от данни, средства за управление на финансова структура, презентации на финансови анализи, отчети, баланси и др., използвани в администрацията и управлението.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Мария Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

- знаят да работят с операционна система – MS Windows 7 и приложните програми

MS Access 2010 и MS PowerPoint 2010;

- могат да прилагат наученото за анализ, оценка и вземане на решения в администрацията и управлението.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• елементарна компютърна грамотност;

• елементарни познания по мрежови технологии;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

[1] Alison Balter, Using Microsoft Access 2010, Que, 2010, ISBN: 0789742896, 9780789742896

[2] Beverly B. Zimmerman, S. Scott Zimmerman, Katherine T. Pinard, New Perspectives on Microsoft PowerPoint 2010, Cengage Learning, 2010, ISBN: 0538753749, 9780538753746

[3] Carole Matthews, Marty Matthews, John Cronan, Microsoft Office 2010 QuickSteps, McGraw-Hill Professional, 2010, ISBN: 0071741607, 9780071741606

[4] Carole Matthews, Microsoft Office PowerPoint 2010 QuickSteps, McGraw-Hill Professional, 2010,

ISBN: 0071634916, 9780071634915

[5] Curtis Frye, Microsoft Access 2010 Plain & Simple, Microsoft Press, 2010, ISBN: 0735627304, 9780735627307

[6] David W. Beskeen, Carol Cram, Jennifer Duffy, Lisa Friedrichsen, Microsoft Office 2010: Illustrated Introductory, First Course, Cengage Learning, 2010, ISBN: 0538747153, 9780538747158

[7] David W. Beskeen, Microsoft PowerPoint 2010: Illustrated Introductory, Cengage Learning, 2010, ISBN: 0538747161, 9780538747165

[8] Ed Bott, Carl Siechert, Microsoft Office 2010 Inside Out, Microsoft Press, 2010, ISBN: 0735626898, 9780735626898

[9] Gary B. Shelly, Misty E. Vermaat, Microsoft Office 2010: Introductory, Cengage Learning, 2010, ISBN: 1439078386, 9781439078389

[10] Gary B. Shelly, Philip J. Pratt, Mary Z. Last, Microsoft Office Access 2010: Introductory, Cengage Learning, 2010,

ISBN: 1439078475, 9781439078471

[11] Gary B. Shelly, Susan L. Sebok, Microsoft Office Powerpoint 2010: Introductory, Cengage Learning, 2010,

ISBN: 1439078483, 9781439078488

[12] Gary B. Shelly, Susan L. Sebok, Microsoft Powerpoint 2010: Complete, Cengage Learning, 2010, ISBN: 1439078939, 9781439078938

[13] Guy Hart-Davis, Beginning Microsoft Office 2010, Apress, 2010, ISBN: 1430229497, 9781430229490

[14] Jeff Conrad, John Viescas, Microsoft Access 2010 Inside Out, Microsoft Press, 2010, ISBN: 0735626855, 9780735626850

[15] Joan Lambert III, Joyce Cox, Curtis Frye D., Windows 7 Step by Step (Step By Step (Microsoft)), Microsoft Press; 1 edition (2010)

[16] Joan Lambert, Joyce Cox, Microsoft Access 2010 Step by Step, Microsoft Press, 2010, ISBN: 0735626928, 9780735626928

[17] Lisa Friedrichsen, Microsoft Access 2010: Basic, Cengage Learning, 2010, ISBN: 0538748397, 9780538748391

[18] Robert T. Grauer, Mary Anne Poatsy, Michelle Hulett, Cynthia Krebs, Keith Mast, Keith Mulbery, Lynn Hogan, Microsoft Office 2010, Volume 1, Prentice Hall PTR, 2010, ISBN: 0136122329, 9780136122326

[19] Sandra Cable, Succeeding in Business with Microsoft Access 2010: A Problem-Solving Approach, Cengage Learning, 2010, ISBN: 0538754125, 9780538754125

[20] Tom Bunzel, Easy Microsoft Office 2010, Que, 2010, ISBN: 0789743280, 9780789743282

[21] William R. Pasewark, Sr. Ph.D., (Pasewark and Pasewark) Pasewark and Pasewark, Sandra Cable, Scott G. Pasewark, William R. Pasewark, Jr. Ph.d.,Jessica Evans, Carolyn Denny Pasewark, Jan Pasewark Stogner, Microsoft Access 2010 Complete, Course Technology, 2011, ISBN: 1111529906, 9781111529901

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ:

Тест 1 - 30%.

Тест 2 - 30%.

Курсова работа - 40%.

или

СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ:

Тест - 50%.

Курсова работа - 50%.

Има възможност за освобождаване от изпит при определени условия.