BAMB506 Потребителско поведение

Анотация:

• Курсът цели да задълбочи познанията на студентите в областта на маркетинга и конкретно в психологията на поведението на потребителите. Дисциплината е гранична- между психология и маркетинг. Цели се разбирането на потребителския профил и процеса на вземане на решение за покупка. Разглеждат се някои съвременни школи и възгледи в областта на опознаването на потребителското поведение.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

проф. Иван Боевски  д-р
 Илиян Димитров  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще: 1. Знаят : особеностите на потребителското поведение, характеристиките на възприятията и абстракциите, начините на вземане на решение за покупка

Могат : да съставят потребителски профил, да разработват проучвания на потребителското поведение


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения по:

• маркетинг

• основи на мениджмънта

• икономикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Кръстева , Невяна Стефанова МАРКЕТИНГ И ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Avangard Prima, ISBN-10: 954-323, София, 2007

Допълнителна литература:

1. Кръстева Н., „Направи си сам...маркетинг: Творчески стратегии в рекламата по време на криза”, ISBN: 978-954-323-548-3, Издателство „Авангард прима”,София, 2009

2. Кръстева Н.,„Маркетинг по време на рецесия”- ISBN: 978-954-323-555-1, Издателство „Авангард прима”,София, 2009

3. Кръстева Н.,„Дистрибуционна политика. Стопанска логистика”- ISBN: 978-954-323-506-3, Издателство „Авангард прима”,София, 2009

4. Кръстева Н.,„Основи на маркетинга”- ISBN: 978-954-323-561-1, Издателство „Авангард прима”,София, 2009, 290стр.

Средства за оценяване:

Междинен тест- 30%

Финален тест – 40%

Участие в активни

учебни форми- 30%