INTB515 Проект "Дизайн на детската среда"

Анотация:

Проект "Дизайн на детската среда" е пряко свързан с курс INTB509 "Дизайн за жилищна среда за деца". Целта на курса е да даде на студентите умения необходими за проектирането на жилищна интериорна и екстериорна среда за деца, която да отговаря на специфичните за проблематиката изисквания и да е благоприятна и пълноценна за развитието на децата.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Иванка Добрева-Драгостинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните зависимости и принципи при проектиране на дизайн за жилищна среда за деца;

• запознати са със спецификите, отличаващи дизайна за деца от този за възрастните;

• запознати са със стандарти и нормативи при изграждането на среда за деца;

• запознати са с основни понятия и термини в областта на дизайна за детска среда.

2) могат:

• да проектират интериорна и екстериорна жилищна среда за деца в различни възрастови групи;

• да изграждат проекти за жилищна среда за деца, отчитайки различни аспекти и прилагайки индивидуален подход, съобразен с конкретния потребител и неговите нужди, включително и за деца със специфични потребности;

• да прилагат адекватни за детската среда стилистика, формоизграждане и цветност;

• да проектират, така че жилищната среда за деца да е безопасна и благоприятна за здравето на децата.
Предварителни изисквания:
Да са записали курс INTB509 "Дизайн за жилищна среда за деца" и редовно и активно да участват в аудиторните занятия към курса.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Дизайн за жилищна среда за деца в предучилищна възраст зони: сън, хранене, хигиена, игра, общуване, съхранение ...
  2. Дизайн за жилищна среда за деца в училищна възраст зони: сън, хранене, хигиена, игра, учене, общуване, съхранение ...
  3. Дизайн за среда за деца в частния екстериор зони: физическа активност, експериментиране, почивка, общуване ...

Литература по темите:

Анна Стармър „Цветовете: Енциклопедия“, Книгомания, 2010

• Колин Кейхилл „Интерьер дома. Детская“,Ниола 21-й век, 2004

• Ганка Илиева „Психология на детското развитие“, Берже, 2002

• Генчо Пирьов „Детето“, Веда словена – ЖГ, 1998

• Грация Фреско, Сара Киари „Къща по размер на детето“, ТАРА Пъблишинг, 2012

• Мариана Егарас „Малки детски стаи“, Книгомания, 2010

• Jennifer Levy “Kid’s Rooms. Ideas and Projects for Children’s Spaces”, Chronicle Books,2001

• Judith Wilson “Children’s spaces from zero to ten”,Ryland Peters&Small,2001

• Patricia Bueno “Everything for Kid’s rooms”,Atrium Group, 2004