ARTB915 Визуална комуникация за градска среда

Анотация:

Курсът усъвършенства знанията и уменията за създаване на системи за визуална комуникация в съвременната градска среда.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса познават професионално съвременния пиктографичен език.

Могат да създават графични структури за комуникация и да реализират цялостен проект за визуална комуникация в конкретна градска среда.


Предварителни изисквания:
Да познават методиката на дизайнерското проектиране.

Да имат начални познания по приложна графика.

Да демонстрират добри възможности в графичното изобразяване.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Визуална комуникация. Определение. История. Развитие.
 2. Видове визуална комуникация. - стационарна; - мобилна; - интерактивна.
 3. Средства за визуална комуникация. - средства за масова информация; - интернет; - интерактивни средства; - графични средства – билбордове, дисплеи за афиши, табели.
 4. Пиктографическия език – форма на графическия език. История.
 5. Стилизацията - основна изразна форма на визуалната комуникация.
 6. Шрифт и визуалната комуникация. История. Видове.
 7. Психология на визуалното възприятие. Текущо оценяване
 8. Съвременният език за съкратено визуално послание.
 9. Ниво на визуалното послание. - битово; - социално; - обществено; - професионално.
 10. Инфраструктурни обекти за визуална комуникация: - улици, булеварди и възли между тях; - площади; - сгради; - паркове; - спортни съоръжения; - развлекателни обекти (за свободното време); - исторически забележителности; - транспортни възли.
 11. Мобилни средства за визуална комуникация – транспортни средства.
 12. Визуална комуникация в интериора: - здравно заведение; - хотел; - учебно заведение; - фирма; - офис; - обществена сграда; - музей. Текущо оценяване
 13. Визуална комуникация на събитие: - спортни игри; - социално-политически форуми; - културни изяви.
 14. Стил на графичното решение. Изграждане на цялостна система за визуалната комуникация.
 15. Визуализиране на темата. - портфолио; - табла; - 3D визуализация. Финално оценяване

Литература по темите:

Коновър, Тиъдър. Райън, Уилям. Графичната комуникация днес, част 1. Изд. DuoDesign, 2008.

Коновър, Тиъдър. Райън, Уилям. Графичната комуникация днес, част 2. Изд. DuoDesign, 2008.

Кафтанджиев, Христо. Визуална комуникация. Изд. Отворено общество, 1996.

Списания:

“Graphis”

“Gebrauchs Graphic”

“Modern Publicity”

“Novum”

“Who is Who in Graphic Art”

“Celestino Piatty”

Средства за оценяване:

Конферанс;

Курсова работа