ARTB912 Интериорна графика

Анотация:

Дисциплината запознава студентите с многостранните възможности на приложната графика в интериора, със способите за разнообразяване на вътрешното пространство, с начините за придаване на уникален и стилен изглед за създаване на визуален комфорт на обитателите на жилищни и обществени пространства. Дава познания за цвета в интериора, за неговата психология и утилитарност. Формира професионална компетентност относно отражението на цвета и декоративното изображение върху психиката на потребителите. Запознава с технологиите за прилагане на желаната цветова и графична атмосфера. Дава възможност на студентите да правят графични студии по индивидуални задачи.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Софрони Върбев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса познават възможностите за прилагане на графиката в интериора според конкретната необходимост.

Придобиват се умения за професионално прилагане на авторски графични решения в жилищния и обществения интериор.


Предварителни изисквания:
Да познават методиката на дизайнерското проектиране.

Да имат начални познания по шрифт.

Да демонстрират добри възможности в графичното изобразяване.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Исторически преглед на цветовата и графична среда в интериора.
 2. Цветово пространство в интериора. - Психологическа характеристика на помещенията за обитаване: жилищни, работни, обществени. - Психология на цвета. - Прилагане на цвета според вида и предназначението на вътрешните пространства.
 3. Връзка цвят – декорация. Декорацията в интериора. Видове – абстрактна, утилитарна, коригираща.
 4. Визуални илюзии. Видове. Възможности за използване.
 5. Принципи за визуална хармония на композицията. - пропорция, контраст, ритъм.
 6. Принципи за визуална хармония. - симетрия. - принцип на „голямото в малкото”.
 7. Прилагане на цвета и декорацията. - разбиване на монолитно пространство. - обединяване на вътрешни обеми. - групиране във функционални зони.
 8. Повърхност, фактура, светлината в интериорното пространство.
 9. Светлинни ефекти в помощ на интериорната графика. Видове светлинни източници.
 10. Аксесоари: - картини; - пана; - постери.
 11. Стил в интериорната графика: – художествено-исторически стилове; - еклектика; - авторски. Хуморът в интериора. Екстериорни елементи в интериора.
 12. Шрифтът като особено графично средство в интериора. Съвременният символизъм.
 13. Технологични възможности в зависимост от графичното решение.
 14. Интериорната графика и визуалната комуникация.
 15. Визуализиране на темата. Портфолио. Табла. 3D визуализация.

Литература по темите:

АСЕНСИО СЕРВЕР, ФРАНЦИСКО. ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН - АТЛАС. Изд.Книгомания, 2008.

СПИСАНИЯ:

INTERIOR DESIGN Magazine

Boca Design & Architectural Review Magazine

ARCHITECTURAL LIGHTING Magazine

FRAME Magazine

Средства за оценяване:

Конферанс;

Курсова работа