MODB517 Дизайн лаборатория – I част

Анотация:

Мода

Преподавател(и):

доц. Яна Дворецка  д-р
 Мая Каранешева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: