MODB516 Дизайн на облекло: прет-а-порте колекции - I част

Анотация:

Курсът е съсредоточен върху дизайна на облекла за два от най-големите пазарни сегменти в модата, а именно висшата мода, оттам и облекла от висок клас, които са персонализирани и ръчно ушити, използвайки уникални и необичайни материали, както и прет-а-порте. Лекциите ще изследват историята и развитието на висшата мода до днешната й роля в модната индустрия. Чрез посещения на модни изложби, архиви и ателиета, студентите ще придобият осведоменост за контекста и художественото развитие на модния стил и модна система. Чрез посещения в български и чуждестранни модни изложения, шоуруми и ателиета, студентите ще придобият осведоменост за индустриалната система prêt-à-porter, тоест фабрично изработени дрехи, изработвани в стандартизирани размери. Поотделно или в групи, участниците ще разработят колекция prêt-à-porter чрез табла за настроение, илюстрации, текстове, видеоклипове или създаване на прототип в стандартен размер.

Целта на курса е да въведе студентите в модната индустрия и да им даде необходимите познания за последваща специализация.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

доц. Кристина Савова  д-р
ас. Кристина Колодеева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Особености за проектиране на колекции за различни модни пазари;

• Развитието на висшата мода и прет-а-порте

• Етапите за проектиране на различни модни колекции

2) могат:

• Да създават модни колекции за различни направления, пазарни сегменти и таргет групи;

• Да планират цялостни модни колекции за различни пазарни нива;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Умения за работа със софтуери за обработка на изображения (Adobe Photoshop, Illustrator и др.)

• Основни умения за творческо проучване и модни тенденцииФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение
 2. Пазарни сегменти в модната индустрия. Модни столици и целева аудитория.
 3. Висша мода, модни колекции и дизайнери.
 4. Висша мода, дизайн и технологии.
 5. Проектиране на модна колекция висша мода. Творчески процес.
 6. Анализ на модни колекции висша мода.
 7. Прет-а-порте, модни колекции и дизайнери.
 8. Прет-а-порте, дизайн и технологии.
 9. Проектиране на модна колекция за прет-а-порте. Творчески процес.
 10. Етапи при проектиране, планиране на модна колекция за прет-а-порте. Проектирането на капсулна колекция като част от прет-а-порте колекцията.
 11. Дизайнерски студиа и шоуруми. Колаборации в модата – прет-а-порте колекции.
 12. Анализ на модни колекции прет-а-порте.
 13. Представяне на творчески разработки и задачи
 14. Конферанс
 15. Представяне на модни колекции

Литература по темите:

• Стойков, Любомир (2006). Теоретични проблеми на модата. София

• Стойков, Любомир (2010). Световната мода – част I. София

• Стойков, Любомир (2012). Световната мода – част II. София

• Блажева, Мария (2015). Модата като културен феномен – ЦНСМ огледало на социалистическата мода. УИ „Неофит Рилски”

• Faerm, Steven (2017). Fashion Design Course: Principles, Practice, and Techniques: The Practical Guide for Aspiring Fashion Designers. B.E.S

• Bubonia, Janace (2017). Apparel Production Terms and Processes. Fairchild Books

• Thomas, Dana (2020). Fashionopolis: The Price of Fast Fashion and the Future of Clothes. Apollo

• Little, Tyler (2018). The Future of Fashion: Understanding Sustainability in the Fashion Industry. New Degree Press

• Keiser, Sandra; Vandermar, Deborah; Garner, Myrna B. (2017). Beyond Design. The Synergy of Apparel Product Development. Fairchild Books

• Karpova, Elena E.; Kunz, Grace I.; Garner, Myrna B. (2021). Going Global The Textile and Apparel Industry. Fairchild Books

Електронни бази данни:

• BOF / Business Of Fashion

• WGSN / Worth Global Style Network

• Bloomsbury Fashion Central

Периодични издания:

• A + A Concept Color Trends

• A + A Femme

• Prints & More Trendbook

• Trendhouse Lingerie Leisure Sleep ALL SEASONS

• Next Look Womenswear/Menswear

• Textile Report