MODB702 Мода и конфекция

Анотация:

Курсът запознава студентите с видовете производства на мода и мястото на конфекционното производство, като обхващащо най-голям сегмент потребители. Потребителски групи и ценови сегменти.

Практическа работа с прогнозните модни издания в библиотеката на НБУ; създаване на конкретни колекции за определен моден сезон, асортимент и потребителска група.

Курсът ще даде необходимите начални познания на студентите за работа с конкретен производител или търговска верига , със спазване на асортимента и потребителските групи.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

ас. Росица Рангелова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще научат основните предпоставки за създаване на промишлена колекция:

- познаване на асортимента на конкретното предприятие

- целева група

- ценови сегмент

- проучване на прогнозните материали за посочения сезон

- разработване на мудборд и колорит

- разработване на колекция

- работа в екип
Предварителни изисквания:
Понятие от моден дизайн

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

броеве на списанията в библиотеката

NEXTLOOK

VIEW

VIEW 2

DETAILS

L'OFFICIEL

RUNDSCHAU

и др.

Средства за оценяване:

конферанси

анализ