MODB505 Моделиране на облеклото - ІІІ част

Анотация:

Студентите подробно изучават методика за конструиране и моделиране на облекло, създадена от Deitsche Bekleidungs Akademie, Munchen (Muller&Sohn. В процеса на обучение студентите експериментират в материал изработените от тях конструкции и преминават към създаване на цялостен дизайн-проект.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

преп. Татяна Пенчева  
гл. ас. Незабравка Попова-Недялкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Знаят да конструират дамско горно облекло

2. Могат да създадат собствена конструкция в М 1:1

2. Могат да изработят в материал изучавана конструкция
Предварителни изисквания:
Лекциите се провеждат в експериментално художествено ателие по мода - УПИЗ по мода.

- Масите трябва да са достатъчно големи, за да могат студентите да чертаят на листове голям формат (А1) в мащаб 1:1.

- За нуждите на курса са необходими също шевни машини, ютия, манекени, допълнителни инструменти и материали, мултимедиа.

Предварителни изисквания към студентите - да имат завършени начални курсове по конструиране и моделиране на облекло.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основна конструкция на корсаж – конструктивен чертеж. Ръсторазмерна таблица. Ръкав.
 2. Изработване на конструкцията в М 1:1.
 3. Експеримент в материал - прошиване на изработената конструкция.
 4. Упражнение.
 5. екущо оценяване.
 6. Трансформации на свивки, изработване на шаблони, чертежи.
 7. Експерименти в материал
 8. Упражнение.
 9. Ръкави – видове.
 10. Моделни разработки на ръкави
 11. Яки и ревери – видове.
 12. Моделни разработки на яки и ревери.
 13. Изработване в материал на цяло изделие.
 14. Упражнение.
 15. Конферанс. Текущо оценяване.

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1.M. Muller & Sohn, “Rocken und Hosen”, Rundschau 1990

2. M. Muller & Sohn, “Blusen und Kleider”, Rundschau 1990

3. Rundschau – DOB, списания – течения 1997 – 2007г.

Посочената литература е на разположение на студентите в библиотеката на НБУ.

Средства за оценяване:

1. 4 текущи оценки през семестъра:

–домашни работи

–основни конструкции в М1:1 по собствен размер

–експеримент на основни конструкции в материал по собствен размер

–изработване на собствен модел в материал

2.Изпит:

-курсова работа – 5 собствени модела – разработка на конструкциите в М1:5

-10 модела от “Rundschdu” - разработка на конструкциите в М1:5