MODB504 Конструиране на облекло - ІІІ част

Анотация:

Курсът е теоретичен и практически. Студентите подробно изучават методика за конструиране и моделиране на дамско горно облекло. Конструкциите се чертаят в мащаб 1:5 и 1:1. В процеса на обучение студентите експериментират в материал (скрояват и ушиват) направените от тях конструкции и преминават към създаване на самостоятелни дизайн-проекти.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

преп. Татяна Пенчева  
гл. ас. Незабравка Попова-Недялкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Знаят да конструират и моделират дамско горно облекло

2. Могат да изработят цялостен дизайн-проект
Предварителни изисквания:
Лекциите се провеждат в експериментално художествено ателие по мода - УПИЗ по мода.

- Масите трябва да са достатъчно големи, за да могат студентите да чертаят на листове голям формат (А1) в мащаб 1:1.

- За нуждите на курса са необходими също шевни машини, ютия, манекени, допълнителни инструменти и материали, мултимедиа.

- 1 преподавателски лиценз за AutoCAD.

Предварителни изисквания към студентите - да имат завършени начални курсове по конструиране и моделиране на облекло.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основна конструкция на корсаж – конструктивен чертеж. Ръсторазмерна таблица. Ръкав.
 2. Основна конструкция на корсаж – конструктивен чертеж. Ръсторазмерна таблица. Ръкав.
 3. Изработване на конструкцията в М 1:1. Експеримент в материал.
 4. Изработване на конструкцията в М 1:1. Експеримент в материал.
 5. Трансформации на свивки, изработване на шаблони, чертежи.
 6. Трансформации на свивки, изработване на шаблони, чертежи.
 7. Ръкави – видове.
 8. Ръкави – видове.
 9. Яки и ревери – видове.
 10. Яки и ревери – видове.
 11. Моделиране на дамско горно облекло. Моделни разработки на базата на основната конструкция
 12. Моделиране на дамско горно облекло. Моделни разработки на базата на основната конструкция
 13. Специални модели
 14. Специални модели
 15. Специални модели

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1.M. Muller & Sohn, “Rocken und Hosen”, Rundschau 1990

2. M. Muller & Sohn, “Blusen und Kleider”, Rundschau 1990

3. Rundschau – DOB, списания – течения 1997 – 2007г.

Посочената литература е на разположение на студентите в библиотеката на НБУ.

Средства за оценяване:

1.4 текущи оценки през семестъра:

–домашни работи

–основни конструкции в М1:1 по собствен размер

–експеримент на основни конструкции в материал по собствен размер

–изработване на собствен модел в материал

2.Изпит:

-курсова работа – 5 собствени модела – разработка на конструкциите в М1:5

-10 модела от “Rundschdu” - разработка на конструкциите в М1:5