ARTB936 Стилове в облеклото през вековете

Анотация:

Модните дизайнери търсят вдъхновението си в изобразителното изкуство, природата, архитектурата, музиката, в представите за бъдещето, в миналото...Затова изучаването на миналото на модата е много важно за младите дизайнери, както за общата им култура, така и като вечен източник на вдъхновение.

Курсът проследява развитието на стиловете в облеклото през вековете, като се започне от древна Месопотамия и Египет, както и необичайната за древността култура на остров Крит, през Древна Гърция и Рим, Византийската култура и облекло, облеклото на траките и прабългарите, на варварите, романския стил, ранната и късната готика, ренесанса, реформацията, строгата испанска мода, модата от периода на 30-годишната война,Луи ХІV и барока, рококото, революционната мода след 1789 г. - директорията, ампира, реставрацията, романтиката и второто рококо... до създаването на първата модна къща на Чарлз Фредерик Уърт, и началото на нов етап в развитието на модата.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

 Теодора Момекова  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите се запознават с основните стилове, господствали в облеклото от древността до 70те години на 19 век. Те могат да класифицират силуетите, детайлите, фризурите, аксесоарите, принадлежащи към дадена епоха, и научават къде и как да търсят по-подробни сведения за стила, който ги интересува.

Те могат да решават учебни задачи и да осъществяват проекти, базирани на определен стил в облеклото, според заданието, което са получили.

Познаването на стиловете в облеклото помага също така за създаването и изясняването на собствения стил на дизайнера.
Предварителни изисквания:
Понятие от моден дизайн

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Историята на облеклото - неотменна част от историята на цивилизациите Древен Египет и Месопотамия
 2. Цивилизацията на о-в Крит; Древна Елада
 3. Древен Рим
 4. Варварите
 5. Романският стил
 6. Готика,Бургундски стил
 7. Ренесанс
 8. Тест 1
 9. Реформация
 10. Испанската мода
 11. 30-годишната война Тест 2
 12. Луи ХІV
 13. Регентство, рококо, Луи ХV и Луи ХVІ
 14. Революцията, директорията, ампир
 15. Реставрация, романтизъм, Движението Arts and Crafts Задаване на тест 3

Литература по темите:

W.Peacock "History of Western Costume"

A.Racinet "Histoire du costume"

E.Thiel "Geschichte des Kostuems"

etc. etc.