BATB518D Практика: Анализ и оценка на конкурентоспособността в туризма

Анотация:

Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

доц. Милена Караилиева  д-р
гл. ас. Маргарита Мишева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: