BATB516D Защита на разработения проект пред жури I

Анотация:

Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
доц. Ирена Емилова  д-р
доц. Теодора Ризова  д-р
доц. Милена Караилиева  д-р
гл. ас. Маргарита Мишева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: