ARCM164 Упражнение: Архитектурни конструкции І част

Анотация:

Целите на Курса по Архитектурни конструкции 1ч - Упражнения са:

студентите приложно да се запознаят с принципите и проблемите на строителство ползващо изцяло сглобяеми елементи (линейни, равнинни, обемни и клетъчни)

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Пламен Рилски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Разбиране на принципите и особеностите при конструиране на сгради с готови елементи
Предварителни изисквания:
Успешно завършени курсове по Сградостроителство

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Поставяне и разяснение на първа курсова задача
 2. проверка на чертежите по първа задача
 3. проверка на чертежите по първа задача
 4. проверка на чертежите по първа задача
 5. проверка на чертежите по първа задача
 6. Поставяне и разяснение на втора курсова задача
 7. проверка на чертежите по втора задача
 8. проверка на чертежите по втора задача
 9. проверка на чертежите по втора задача
 10. проверка на чертежите по втора задача
 11. Поставяне и разяснение на трета курсова задача
 12. проверка на чертежите по трета задача
 13. проверка на чертежите по трета задача
 14. проверка на чертежите по трета задача
 15. проверка на чертежите по трета задача

Литература по темите:

• Атанас Попов. Архитектурни конструкции. Техника София 1963

• Милко Ангелов. Архитектурни конструкции. Техника 1989

• Plattenbau Berlin

Hardcover (engl.), Pappband, 248 Seiten, 19,5 x 23,0 cm,

205 farbige Abbildungen Mit 10 Stadtteilkarten

ISBN: 978-3-7913-8835-9

Erschienen am 14. March 2022

• Vom seriellen Plattenbau zur komplexen Großsiedlung. Industrieller Wohnungsbau

36 Seiten, 02022, DOM publishers (Verlag)

978-3-86922-859-4 (ISBN)