HACB545 Семинар: "Произведение на изкуството - описателни практики"

Анотация:

Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

доц. Оксана Минаева  д-р
проф. Ирина Генова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: