WEBB406 Шрифт – II част

Анотация:

Целта по време на курса е студентите да натрупат знания в областта на история на шрифтовете и шрифтовите гарнитури. Разглеждат се примери от различни исторически епохи и се коментират съвременните дизайнерски практики.Студентите разработват самостоятелно проекти на базата, на който усвояват новите техники и прилагат натрупаните знания

прочети още
Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Яна Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще знаят:

•Да боравят свободно със шрифтове и лигатури

•Въз основа на усвоените техники студентите ще могат да проектират авторски шрифтове
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Съвременни тенденции в типографията за уеб
 2. Съвременни тенденции в графичния дизайн
 3. Практическа работа – проект на тема контрасти
 4. Съвременни шрифтове
 5. Типография – роля на цвета, роля на композицията
 6. Текущо оценяване
 7. Плакат и шрифт
 8. Плакат за концерт или театрална постановка, в който да има авторска рисунка, подкрепена от подходящ шрифт.
 9. Работа с декоративни шрифтовe
 10. Текущо оценяване
 11. Образни шрифтове
 12. Абстрактни шрифтове
 13. Дигитална калиграфия
 14. Практическа работа дигитална калиграфия
 15. Текущо оценяване

Литература по темите:

“Шрифтът през вековете” автор Васил Йончев, изд. Български художник

“Книгата през вековете” автор Васил Йончев, изд. Български художник

“Българска книга енциклопедия” автор Ани Гергова, изд. Пенсофт

“Основи на графиката” автор Борислав Стоев, изд.Захарий Стоянов

Alphabets historiques, Media Serges, ISBN 2-7456-0019-2

Alphabests Alphabete Alfabetos, L'Aventurine, Paris ISBN 2-914199-00-7

Digital Calligraphy : How to Create Perfect Lettering from Your Desktop, Watson Guptill Publications, ISBN 0-82301297-2

The complete guide to callygraphy,Firefly Books, ISBN-10:1-55407-179-8