WEBB404 Adobe Premiere и After effect

Анотация:

Целта на курса е да изследваме и прилагаме възможностите на монтажния и постпродукционнен софтуер: /Adobe Premiere Pro, Adobe AfterFX/ за създаването на кратки аудио визуални форми с приложение в уеб пространството и дигиталните медии. Концепцията ми за курса е да изучаваме приложния софтуер в контакста на задачите ни, а не като самостоятелни софтуерни системи. За да имаме актуален поглед върху развитието на технологиите и практиките в областта, ще бъдат представени /под формата на сравнителен анализ /и алтернативни приложения с отворен код или такива които са безплатни като достъп за учебна работа.

прочети още
Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Петко Якимов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да познават и прилагат на практика знания и умения в областа на дигиталния композитинг, принципите на нелинейния видео монтаж.

Да познават и владеят приложния софтуер, заложен в програмата на курса - Adobe AfterFX и Adobe Premiere.

Да могат да създават кратки аудиовизуални произведения, като: анимирани банери за web, кратки имиджови клипове и web видео съдържание.


Предварителни изисквания:
Познаване и възможности за работа с Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. ТЕМА:1 Въведение в дисциплината - ВИДЕО МОНТАЖ И ДИГИТАЛЕН КОМПОЗИТИНГ
 2. TEMA:2 ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АНИМАЦИЯ В АЕ
 3. ТЕМА:3 МАСКИ И КОНТРА МАСКИ
 4. TEMA:4 ADOBE PREMIERE - ИНТЕРФЕЙС И ТЕХНОЛОГИЯ НА РАБОТА
 5. ТЕМА:5 ПРИНЦИПИ НА НЕЛИНЕЙНИЯ ВИДЕО МОНТАЖ
 6. TEMA:6 МОНТАЖНИ ВРЪЗКИ И РАБОТА С АУДИО
 7. TEMA:7 ADOBE AFTER FX - ИНТЕРФЕЙС, ЛОГИКА И ВЪЗМОЖНОСТИ: GREEN SCREEN SEPARATION
 8. TEMA:8 СТИЛИЗИРАН ВИЗУАЛЕН РАЗКАЗ: ДИГИТАЛЕН КОМПОЗИТИНГ С AFTER FX и АНАЛОЗИТЕ МУ
 9. TEMA:9 ЦВЕТОВА СЕПАРАЦИЯ - CHROMA KEY, ЦВЕТОВИ КОРЕКЦИИ С ФИЛМ LUT
 10. TEMA:10 РОТОСКОПИНГ_ДИНАМИЧНИ МАСКИ И КОНТРАМАСКИ
 11. TEMA:11 2D ДИГИТАЛЕН КОМПОЗИТИНГ - 10 ПРИНЦИПA НА АНИМАЦИЯТА
 12. TEMA: 12 - POSTPRODUCTON / COMPOSITING -CORNER PIN/TRANSFORMATION
 13. TEMA:13 DIGITAL 3D COMPOSITING
 14. TEMA:14 CAMERA TRACKING, MATCHMOVING
 15. TEMA:15 - МОУШЪН ГРАФИКА - ОПАКОВКА НА АУДИО ВИЗУАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗА ОНЛАЙН МЕДИИ

Литература по темите:

Лекционните материали от курса и:

Светла Фингова, Монтажът на аудиовизуалното произведение

Теория и практика, Нов Български Университет - София, ISBN: 9545353260, 2004

Richard Williams, The Animators Survival Kit

Jeff Foster,The Green Screen Handbook Real-World Production Techniques

Benjamin Bratt, Rotoscoping Techniques and Tools for the Aspiring Artist

Lisa Fridsma, Brie Gyncild, Adobe after effects 2020 release

Maxim Jago, Adobe Premiere Pro CC Classroom In A Book (2020 Release)

BILL HURTER, Simple Lighting Techniques for Portrait Photographers