WEBB401 Илюстрация - ІІ част

Анотация:

Целта по време на курса е студентите да усвоят различните етапи за графично проектиране и дизайн на книжно тяло. Разглеждат се съвременните дизайнерски практики и дизайнерските подходи към художественото оформление на книга и периодични издания.

По време на лекция студентите самостоятелно разработват дизайнерски проекти на базата, на който се усвояват и упражняват разнообразни техники и материали.

прочети още
Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Яна Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще знаят:

•Да боравят свободно с разнообразни техники и материали и ще могат самостоятелно да създават дизайн на печатни издания и периодичен печат.

Студентите преминали курса на обучение ще могат:

•Въз основа на усвоените техники по време на курса, студентите ще могат самостоятелно да проектират художествено оформление на детски издания и списания, което ще им дадат самочувствие на добре подготвени дизайнери, които ще могат след дипломирането си успешно да се реализират в областта на рекламната графика.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Екслибрис
 2. Практическа работа по тема „Екслибрис“
 3. Антистрес продукти – пъзели, книги за оцветяване за възрастни
 4. Практическа работа на тема антистрес книги за възрастни
 5. Текущо оценяване за първа оценка
 6. Работа с бели полета
 7. Практическа работа на тема концепция за илюстрации към роман и реализиране на корицата
 8. Дизайн на периодични издания бизнес насоченост
 9. Дизайн на периодично издание свързано с изкуство./ музикално и представяне на изложби/
 10. Текущо оценяване за втора текуща оценка
 11. Онлайн учебници – изсиквания. Дигитални рисунки със съдържанието и подходящ музикален фон.
 12. Практическа работа
 13. Книгопечатане и опазване на околната среда
 14. Проучване опазване на околната среда
 15. Конферанс

Литература по темите:

Loomis, A. (2012) Creative illustration, Viking Press

Doyle, S. (2019) History of illustration, Bloomsbury Publishing Inc

Chwast, S. (2008) Illustration: A visual history, ISBN0810972840

Salisbury, M. (2004) Illustrating Children's Books: Creating Pictures for Publication, Barron's Umoto, S. (2010)

Illustration School: Let's Draw Cute Animals, Quarry Books Гергова, А. (2004)

Българска книга: енциклопедия, Пенсофт

Йончев, В. (1976) Книгата през вековете, Български художник

Съвременна българска илюстрация, Наука и изкуство