CINB410 Работа в телевизионен студиен комплекс

Анотация:

Студентите навлизат в практиката на телевизионното производство, запознават се с реалните организационни, творчески и технологични процеси в съвременната телевизия.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

гл. ас. Борислава Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

Знаят производствените процеси при многокамерно снимане в телевизия

2) могат

Могат да ръководят екип в телевизионно студио и в тв постпродукция


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Телевизията- културна индустрия- доц. Михаил Мелтев

• Особености на телевизинния мениджмънт доц. д-р Иво Драганов

• Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст- доц. д-р Иво Драганов

• Открита ли е телевизията- проф. Владимир Михайлов

• Направи си сам...обществена телевизия- проф. Любомир Халачев

Средства за оценяване:

1. Присъствие и участие

2. Есе