CINB401 Операторски техники за изграждане на художествено изображение

Анотация:

• Курсът е практически. До този семестър студентите следва да са усвоили в достатъчна степен основните компоненти, чрез които се изгражда изображение, а именно: композиция /статична и в движение/, гледна точка, снимачен план, ракурс, движения на камерата, натурно осветление, перспектива, цвят, контраст и баланс на яркостите, оптика и др.

• Използване на всички изразни средства, с които разполага оператора, за изграждане на въздействащ филмов разказ.

• Изграждане на умения за адекватно предаване на жанрови и драматургични задачи чрез възможностите на изображението.

• Затвърждаване на уменията при заснемане на репортаж чрез кратки практически задачи – заснемане на събитие /митинг, състезание, празник, среща, природно бедствие и др./

• Документално заснемане при различни светлинни условия в градска среда: ден, нощ, „режим“ и др. с промяна в цветовия баланс.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

проф. Людмил Христов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои са основните операторски техники при изграждане на видеоизображение.

• Кои са основните изразни средства на оператора.

2) могат:

• Да прилагат уместно основните компоненти на изображението при работа в жанровете импресия, наблюдение и репортаж – основа на документалния жанр.

• Да изградят критерий за изграждане на художествени образи с помощта на операторските изразни средства.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Заснемане на репортаж, събитие, хроника
 2. Изграждане на мизансцен – статичен и динамичен
 3. Изкуствено осветление - видове
 4. Оптимално използване на натурното осветление при изграждане на кадъра
 5. Баланс по контраст и яркости в натурното изображение при дневно снимане
 6. Баланс по контраст и яркости в натурното изображение при нощно снимане
 7. Схеми на художествено осветление – светлосенчеста схема
 8. Схеми на художествено осветление – тонална схема
 9. Схеми на художествено осветление – ефектна схема
 10. Осветителски сетове при работа в декор
 11. Етюд – дневно снимане
 12. Етюд – нощно снимане
 13. Текущ контрол
 14. Етюд – снимане в режим
 15. Текущ контрол

Литература по темите:

От български автори:

„Кино и телевизионно операторско майсторство“ – Георги Карайорданов

„Документалното кино – стъпка по стъпка“ – Любомир Халачев

„Светлината“ – Емил Рашев

„Визуалният брак между електронно и фотохимично кино“ – Емилия Стоева

„Монтаж на аудиовизуални произведения“ – Светла Фингова

„Проблеми на операторското творчество“ – Венец Димитров

От чуждестранни автори:

Lighting for Film and Digital Cinematography (with InfoTrac) by John David Viera

Motion Picture and Video Lighting, Revised Edition by Blain Brown

Film Lighting: Talks with Hollywood's Cinematographers and Gaffers by Kris Malkiewicz

Picture Composition, Second Edition by Peter Ward

Practical Cinematography, Second Edition by Paul Wheeler

Vittorio Storaro: Writing with Light: Volume 1: The Light by Vittorio Storaro

Every Frame a Rembrandt: Art and Practice of Cinematography by Andrew Laszlo

David Samuelsons Hands-On Manual for Cinematographers

ASC Film Manual - 9th Edition

It's a Wrap by Andrew Laszlo, ASC

Arricam Book and DVD, 2nd Edition

Film Technology in Post by Dominic Case

Reflections: Twenty-One Cinematographers at Work by Benjamin Bergery

The Camera Assistant by Douglas C. Hart

The Camera Assistants manual by David E Elkins SoC

Film Lighting by Kris Malkiewicz

Motion Picture & Video Lighting by Blain Brown

Cinematography _ Theory & Practise by Blain Brown

Cinematography by Kris Malkiewicz & David Mullen ASC

Masters of Light-Schaefer & Salvato

Painting with Light John Alton

Contemporary Cinematographers Pauline B. Rogers

5 C's of CinematographyJoseph V. Mascelli

Art of the Cinematographer Leonard Maltin

The British Cinematographer Duncan J. Petrie

Image Control by Gerald Hirschfeld, ASC

Lighting by Dave Viera

A Man With A Camera by Nestor Almendros

Professional Cameraman's Handbook Carlson

Practical Cinematography by Paul Wheeler

Operating Cinematography - For Film & Video By William Hines SOC

Средства за оценяване: