CINB224 Репортажът и документалистиката в телевизията - II част

Анотация:

Придобиване на познания, необходими за създаване на телевизионен репортаж, портретно интервю и кратки документални форми

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

 Борис Пинтев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Ще знаят:

Основни елементи за работата на телевизионния оператор

2) Ще могат:

Да подготвят техниката си за снимки и да работят в екип при създаването на аудио-визуален продукт


Предварителни изисквания:
Да имат необходими технически познания и умения за професията на телевизионния оператор, както и интерес в областта на телевизията и медиите

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Работа с репортажна техника - снимачна, звукозаписна и осветителна
 2. Осветлението при работата на репортажния оператор
 3. Осветителната техника - дневни, нощни снимки, смесено осветление
 4. Избор на гледна точка, позициониране и движения на камерата
 5. Планове и ролята им в репортажа. Общ, близък и детайл. Ролята на фона
 6. Композиция, гледна точка и ракурс - снимки на архитектура
 7. Схеми на осветление
 8. Портретно интервю - основи на портретното осветление
 9. Разследващи материали - Използване на специална техника - скрита камера
 10. Монтажно снимане - кадри покритие (B-roll), анонс ( Stand-up) , атмосфера (Natural sound) - Storyboard
 11. Кратки телевизионни документални форми
 12. Мултимедия журналист ( Mobile Journalism) - гост-лектор
 13. Преди да влезем за монтаж- монтажни връзки (Transitions)
 14. Телевизионни документални форми

Литература по темите:

ДИМИТРОВ, Мартин – Репортажът-художествен и информационен фактор във

филмовото изкуство, С., АБ, 2003

КАРАЙОРДАНОВ, Георги – Кино и телевизионно операторско майсторство, БНТ, С.,

РАШЕВ, Емил – Светлината – техника, усещане, магия, Жокер медия ООД, 2008

СТОЕВА, Емилия – Визуалният брак между електронно и фотохимично кино,

ACTION, С., 2009

Средства за оценяване:

практически задачи 75%

устен изпит 25%