GENB016 Основи на правото

Анотация:

Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

доц. Петя Неделева  д-р
проф. Веселина Манева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: