TEAB404 Съвременни танцови техники - ІV част

Анотация:

1. Развиване на танцовия потенциал на студентите, чрез прилагане и експериментиране с натрупаните на пластични умения, чрез усложнени комбинации от движения при работа в ансамбъл и за соло.

2. Придобитите умения по време на курса да позволят на студентите да свободно да използва различната динамика на движенията в пространството, при работа в сценичен проект - слово и танц.

прочети още

Преподавател(и):

ас. Яница Атанасова  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

- Познават различни техники за предвижване и пласиране на тялото в пространството.

- Да анализират пространството като среда и интегрирането на движещото се тяло в тази среда.

2) могат:

- Да изградят свой собствен подход за използване на динамиката на движенията в пространството, с усложнени танцови комбинации.

- Изграждат органично и естествено присъствие в пространството при работа в проект.

- Ползувайки познанията си за димамичната връзка пространство- тяло да изграждат движенчески композиции при работа с текст.
Предварителни изисквания:
Завършена първа, втора и трета част от курса.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

. "Танцови представи и артистични предпочетания", Галина Борисова.

2. "хореографски подходи и жанрови преобразявания в балетиот класическия репертоар", Анелия Янева.

3. "Балет Арабеск", Анелия Янева.

Средства за оценяване:

Две текущи оценки и изпитна задача