MUSB021P Пиано

Анотация:

Курсът включва 30 часа лекции – индивидуално обучение на всеки студент, в зависимост от нивото на развитие, до което е достигнал. Към него има и участия в продукции и концерти, както и всекидневна индивидуална студийна работа на студента, заради което той получава още един безплатен кредит на семестър.

• Усъвършенстване на знанията и уменията на студентите, съпроводено с много сценични изяви (продукции, концерти) за натрупване на сценичен опит.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
проф. Людмил Ангелов  

Описание на курса:

Компетенции:

Като цяло Курсът по Класическо пиано е определящ и структуриращ музикалната култура, мислене и умения на студентите, защото в него са заложени основните компоненти на музикалното изкуство и изпълнителство. Едновременно с това, поради комплексния си характер и изключително разнообразие той обогатява психически и емоционално, възпитава работна дисциплина, задълбоченост и упоритост.

Курсът по Класическо пиано е съобразен с индивидуалното ниво на развитие на студента, с неговите технически умения и музикална култура. Естествени съпътстващи курса прояви са участия в продукции и концерти за създаване на сценичен опит и за възпитаване на редица специфични и необходими сценични качества.
Предварителни изисквания:
За всяка следваща част се изисква да са взети предходните.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Съпътства материала по курса, съобразно нивото на студента и неговите необходимости.

Средства за оценяване:

През семестъра в курса има две текущи оценки, които се поставят в зависимост от самостоятелната работа на студента, участието му в продукции, семинари, концерти. Освен това се взима под внимание и минатия нотен и художествен материал. Курсът завършва с крайна текуща оценка.