INTB038 Дизайн рисуване - ІІ част

Анотация:

Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Светослав Анев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

- Eissen K., Steur R. Sketching, Product Design Presentation. BIS Publishers. 2014

- Henry K., Drawing for Product Designers. Laurence King Publishing. 2012

- Sjölen K., Olofsson E. Design sketching. KEEOS Design Books. 2007