INTB017 Графично оформление на портфолио

Анотация:

Познания за книжното многообразие.

Познание за худ. оформление на книжно тяло.

Типографски познания.

Познания по архитектурата на книгата.

Типографика

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Софрони Върбев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

ЗНАЯТ: за книгата - архитектура, строеж ,типографски познания .

МОГАТ: Да оформят книжно тяло.

Да си служат с типографски средства.
Предварителни изисквания:
Познания по: шрифт, комбинаторика,

Изобразителни умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Видове и типове книги
 2. Съставни части на книгата
 3. Типография на книгата
 4. Йерархия на текстовата информация
 5. Заглавия - особености
 6. Илюстрация - особености.
 7. Видове илюстрации.
 8. Композиция - шрифт и изображение
 9. Модули на композиционното решение
 10. Формообразуване на книжно тяло
 11. Полиграфически познания.
 12. Основни оформителски средства
 13. Наборен шрифт
 14. Книговезки познания
 15. Корици - оформление

Литература по темите:

Йончев,Васил. "Шрифтът през вековете". Издат. Български художник, 1974 г.

Малиновска,Текла. Сита, Людовик. "Техническо редактиране на книгата". Издат. Техника,1986 г.

Паркър, Роджър „ПРОФЕСИОНАЛЕН ДИЗАЙН В РЕКЛАМАТА”. Издат.СофтПрес, 2008.

Фийл,Шарлот и Питър. „ДИЗАЙНЪТ НА 20 ВЕК”. Издат. Алианс-97, 2008.

Макуейд,Джон. „ПРОФЕСИОНАЛЕН ДИЗАЙН НА ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ”. Издат. СофтПрес, 2007.

Асенсио Сервер, Франциско. „ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН - АТЛАС”. Изд.Книгомания, 2008.

Средства за оценяване:

Конферанс,

Курсова работа, Проект