BUTB406D Дигитализация в туризма

Анотация:

Курсът Дигитализация в туризма представя трансформацията, която се случва на всички нива с туристическата индустрия с развитието на дигиталните технологии и интернет. Знанията, придобити в него изграждат широка основа за това какво е дигиталното и дигиталните технологии, как функционират и как заместват процесите от аналоговата епоха. Всички теми и въпроси в курса се пречупват през призмата на туристическата индустрия.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Христо Чукурлиев  д-р
гл. ас. Маргарита Мишева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще знаят какво представляват дигиталните технологии, в какви сфери и как се прилагат в туристическия бизнес.

Ще могат да прилагат знанията за технологиите в конкретни ситуации като избират подходящо решение на базата на знанията за дигиталните технологии.
Предварителни изисквания:
Предварителното очакване е студентите, които записват този курс да са любопитни и да са готови да положат усилие наравно с преподавателя в разбирането и научаването. Придобиването на знание е активен процес.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Четвъртата индустриална революция, Клаус Шваб, Издателска къща "Хермес", 2016 г.

2. Директен и дигитален маркетинг на здравия разум, Дрейтън Бърд, Locus - София, 2012 г.

3. Информационни технологии в практиката или какво (не)знаем за тях, Венцислав Джамбазов, НБУ, 2018 г.

4. Електронен бизнес, Любен Краев, Виолета Краева, Петя Емилова, Издателство Фабер, Велико Търново, 2012 г.

5. https://www.bbc.com/storyworks/travel/the-new-tourism-trend/technology-redefine-tourism-industry

6. Дигитализацията и ефектът от ковид19 в сферата на управлението, маркетинга, модата, финансите, комуникациите и туризма (през погледа на студентите), Чукурлиев, Христо, http://eprints.nbu.bg/4514/

7. Дигиталните дрехи на блокчейн технологиите, Чукурлиев, Христо}, http://eprints.nbu.bg/cgi/users/home?scr