VIPB974 Проект: Скулптура - 4 част

Анотация:

Изграждане на практически умения за работа с подходящи материали в индивидуалната творческа дейност. Развиване на гъвкаво творческо мислене на студента, чрез прилагане на разнообразните възможности на трайни и нетрайни материали при решаване на индивидуални творчески пространствени задачи.

прочети още
Керамика, порцелан и 3D керамични форми

Преподавател(и):

доц. Венцислав Занков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Могат:

Да владеят основни изразни средства за създаване и обработка на триизмерен пластичен обект с нетрайни материали;

Да владеят умения за изграждане на прости и сложни пространствени и пластични композиции;

Да прилагат професионално разбирането за форма, структура и пространство в практически задачи;
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Conversations on Sculpture (Perspectives in Contemporary Sculpture) by Glenn Harper (Editor), Twylene Moyer (Editor)

Sculpture Now (World of Art) by Anna Moszynska (Author)

A Sculpture Reader: Contemporary Sculpture Since 1980 (Perspectives in Contemporary Sculpture) by Glenn Harper (Editor), Twylene Moyer (Editor), Karen Wilkin (Introduction)

Sculpture since 1945 (Oxford History of Art) Andrew Causey (Author)

Sculpture Today by Judith Collins

Sculpture: Technique, Form, Content, by Arthur Williams