VIPB973 Проект: Ротационно формообразуване

Анотация:

Керамика, порцелан и 3D керамични форми

Преподавател(и):

 Методи Попов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: