ACTR738 Проект: Театрален спектакъл.

Анотация:

Курсът финализира програмата с реализация на Дипломен спектакъл на сцена пред публика.

прочети още
Театър - актьорско изкуство

Преподавател(и):

проф. Ева Волицер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: самостоятелно да анализират роля в цялостна пиеса и пътя на създаването на нов оргинален и различен сценичен образ.

2) могат: да работят самостоятелно и в екип с режисьор и партньори


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: да са завършили успешно курсовете от програмата за предходните семестри.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна: Автор и пиеса определена за конкретния спектакъл.

К. С. Станиславски”Работата на актьора върху ролята”

Средства за оценяване:

две текущи и една крайна оценка.