HISB816 История на настоящето

Анотация:

Студентите да придобият знания върху процесите в света през последните 10 години на ХХ век и връзката с миналото.

Целта е студентите да придобият знания върху процесите в света през последните 10 години на ХХ век и връзката с миналото

прочети още
История

Преподавател(и):

проф. Момчил Методиев  д.ф.н.

Описание на курса:

Компетенции:

да знаят за настоящето на света и предхождащи последното десетилитие на ХХ век исторически събития

да могат да анализират историческите събития, предхождащи последното десетилетие на ХХ век
Предварителни изисквания:
•да са взети курсове по История на България в ново и най-ново време;

•История на Европейския Югоизток в ново и най-ново време

•Обща история на светаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Хънтингтън С. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред. С. 1999.

Фукояма Ф. Краят на историята и последният човек. С. 1993.

Кристоф Чакалоф М. Изграждането на Обединена Европа. С. 2000.

Махалото на Дарендорф. С. 1995.

Примаков Е. Годы в большой политике. М. 1999.

Дайнов Е. Политическият дебат и преходът в България. С. 2000.

Аргирова В. Япония и икономическата интеграция в азиатско-тихоокеанския регион. С. 2000.

Средства за оценяване:

есе

реферат

участие в семинари