INTB512 Организация на музейни експозиции и изложбени пространства - II част

Анотация:

Дисциплината запознава студентите с начините и средствата за организация и дизайн на музейни експозиции, художествени галерии, изложбени пространства, експозиционни площи, изложения и шоуруми. Дава познания за етапите на проектирането на експозиционен дизайн. Запознава с основните принципи на формоизграждане на експозиции. Изучават се всички основни универсални модулни конструкции и системи, тяхното приложение и авторите, които са ги изобретили. Запознава студентите с възможностите за свободно изграждане на пространствени форми и обеми в експозиционните пространства и връзката им с интериорната графика, приложната графика и визуалната комуникация. Изучават се принципите на художественото-пространствено осветление, видовете осветителни тела и фирмите производители на осветителни системи за експозиции. Запознава с основните материали и конструктивни елементи използвани в съвременните експозиции.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да проектират на музейни експозиции, художествени галерии, изложбени пространства, експозиционни площи, изложения и шоуруми

2) могат:

• Да проектират музейни експозиции, художествени галерии, изложбени пространства, експозиционни площи, изложения и шоуруми


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Познания по архитектурно чертане, графичен дизайн, 3D компютърно моделиранеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Експозиционна конструктивна система – Burkhardt Leitner Constructiv
 2. Експозиционна конструктивна система – SYMA System
 3. Експозиционна конструктивна система – OCTAMORM
 4. Експозиционна конструктивна система – MERO
 5. Експозиционна конструктивна система –– INFINITY на Studio Dega
 6. Принципи на изграждане на синтез чрез пространствено-дизайнерски похвати
 7. Ергономичното оптимизиране в експозиционните пространства
 8. Основни принципи и характеристики в проектирането и изграждането на експозиционни пространства на шоуруми
 9. Основни принципи и характеристики в проектирането и изграждането на експозиционни пространства в Художествени галерии
 10. Основни принципи и характеристики в проектирането и изграждането на изложбени щандове за изложения и панаири
 11. Основни принципи и характеристики в проектирането и изграждането на експозиционни пространства в търговски площи с обособени презентационни зони
 12. Основни принципи и характеристики в проектирането и изграждането на експозиционни пространства в обществени сгради
 13. Музеи и музеология. Класификация на обектите в музейни и изложбени площи. Архитектоника и обемно-пространствено изграждане на елементите на музейните и изложбени експозиции
 14. Основни принципи и характеристики в проектирането и изграждането на временни музейни експозиции
 15. Основни принципи и характеристики в проектирането и изграждането на постоянни музейни експозиции

Литература по темите:

• Недков Симеон, Музеи и музеология, 1998 г.

• Недков Симеон, Музеи на открито, 2000 г.

• Dernie David, Exhibition Design, 2006 г.

• проф. Райчев Румен, Структурна комбинаторика, 1991 г.,

• проф. Петров Георги, Дизайн пространствено оформление, 1995 г.