INTB803 Проект"Дизайн на изделия "

Анотация:

• Курса подготвя проектанти на продукти за обществена и жилищна среда

• Изгражда умения за самостоятелно проектиране и работа в екип с различни видове специалисти

• Изгражда специалисти които имат качества за ръководене в екип.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Софрони Върбев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни правила и познания за създаване на дизайнерски проект.

2) могат:

• Да реализират дизайнерския проект в областта на продуктовия дизайн.

• Могат да ръководят проектантски колективи от различни специалности.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да са овладели знания за методиката на проектиране.

• Да боравят с необходимите знания за помощните дисциплини (ергономия, композиция, инж. науки)Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Задание на тема в областта на дизайна на изделия. Разработва се през целия семестър, като всеки студент трябва да представя разработката си минимум два пъти за текуща консултация. Завършеният проект се представя на конферанс.

Литература по темите:

• Нойферт Архитектурно проектиране Ернст Нойферт

• Стандарти и нормативни документи

• Сайтове и фирмени каталози

• Сомов Ю. С Композиция в технике

• Устин В.Б Композиция в дизайне

• Делчев.С Основи на промишления дизайн в архитектурата

• Желева-Мартинс, Д. Тектониката като теория на формата и формообразуването

Средства за оценяване:

Конферанс, курсова работа