ARTB965 Проект: "Продукт дизайн - фамилия от изделия"

Анотация:

Дисциплината предава на студентите знания и умения за проектиране на фамилия от изделия.

Формира професионална художествена култура за оценка на дизайна на фамилия от изделия.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Софрони Върбев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Способите за проектиране на фамилия от изделия.

2) могат:

Да преценяват професионално нивото и качеството на проектиране на фамилия от изделия.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да познават методиката на дизайнерското проектиране.

• Да имат пластична култура.

• Да демонстрират добри възможности в обемното проектиране.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Задание на тема в областта на продуктдизайн - фамилия от изделия. Разработва се през целия семестър, като всеки студент трябва да представя разработката си минимум два пъти за текуща консултация. Завършеният проект се представя на конферанс.

Литература по темите:

• Нойферт Архитектурно проектиране Ернст Нойферт. Изд. СофтПрес, София, 2007

• Стандарти и нормативни документи

• Сайтове и фирмени каталози

• Сомов Ю. С Композиция в технике. Изд. Машиностроение, Москва,1987

• Устин В.Б Композиция в дизайне. ООО «Издательство Астрель», Москва, 2007

• Делчев, С. Основи на промишления дизайн в архитектурата, “Техника”, София, 1993

• Желева–Мартинс,Добрина.Тектониката като теория на формата и формообразуването”-Академично издателство"Марин Дринов”, 2002 г

Средства за оценяване:

Курсова работа

Конферанс