ARTB819 Тотален дизайн в интериора

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите със спецификата на проектиране тип ---,,тотал-дизайн"

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

проф. Борис Сергинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

ЗНАЯТ:Методологията на специфичното проектиране на тотал дизайн.

МОГАТ:ДА изготвят проекти , да визуализират идеи .
Предварителни изисквания:

Да владеят основни знания по теория на композицията ,методиката на диз. проектиране, и други съпът--

стващи дисциплини.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчителна литература

Писарева, Елена. Обзавеждане на обществени сгради. София,

Изд. „Лесотехнически университет”, 1999.

Фийл, Шарлот и Питър. Индустриален дизайн от А до Z . TASCHEN. София, Изд.

„Алианс-97” ООД, 2004.

Райчева, Регина. История на интериора и мебелите. София, Изд.

„Лесотехнически университет”, 1999.

ДМТ – Дизайн, Материали, Технологии

http://www.mebeli.info

Бойчев, Кирил, Евлоги Цветков, Илия Калайджиев, Огнян Грозев. Интериор. София, Изд. „Техника”, 1993.

Лисийска, Здравка. Основи на дизайна – история, теория, методика. Благоевград, Изд. „Пирин – принт”- ЕООД, 1994.

MD – мебелен дизайн

http://www.md-magazine.info

Грозев, Огнян, Калин Тихолов. Интериор. Ръководство за проектиране. София, Изд. „Техника”, 1993.

Дишков, Георги. Проектиране на мебели и интериор. Задължителна професионална подготовка за 12 клас. София, Изд. „Просвета”, 2002.

Cerver Francisko. Interior Design Atlas. Barcelona, h.f.ullmann 2007.

Писарева, Елена. Обзавеждане на обществени сгради. София,

Изд. „Лесотехнически университет”, 1999.

Райчев, Румен. Цветовете в изкуството. София, Изд. „Лик”, 2005.

Стармър, Анна. Цветовете енциклопедия. София, Изд. „Книгомания ЕООД“, 2008.

Фийл, Шарлот и Питър. Дизайнът на 20 век. TASCHEN. София, Изд.

„Алианс-97” ООД, 2002.

Cerver Francisko. Interior Design Atlas. Barcelona, h.f.ullmann 2007.

Средства за оценяване:

Курсова работа /проект--3 бр.